تصاویر / مراسم رونمایی و معرفی مجله الفقه المقارن توسط مرکز مطالعات فقهی تطبیقی

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.