صفحه بایگانی دسته

دیدگاه دین پژوهان

توصیه‌های آیت‌الله مکارم شیرازی در آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه:…

توصیه‌های آیت‌الله مکارم شیرازی در آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه: اگر حوزه علمیه نباشد، اسلام تدریجاً محو می‌شود: آیت‌الله مکارم شیرازی در…