تازه‌های نشر/ سید محمد‌مهدی رفیع‌پور؛ معرفی کتاب بین السیدین اثر آیت‌الله…

در این کتاب موارد اختلاف میان نظرات و فتاوی دو تن از مشهورترین فقهاء قرن چهاردهم، سید محمد کاظم یزدی در عروه و سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه آن، نقل شده و بعد…