حضور دبیرخانه دین پژوهان کشور در نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران

دبیرخان دین پژوهان کشور با حضور در نخستین نمایشگاه رویداد «هم‌افزایی مدیریت ایران» آمادگی خود را در زمینه طرح های فرهنگی و کارهای مشترک فرهنگی در عرضه دین و فرهنگ  اعلام کرد.

به گزارش  روابط عمومی دبیرخانه دین پژوهان کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران برای رشد و توسعه مسیر ناهمواری را گذرانده اند اما طی سال های اخیر با وجود حمایت هایی که شدند، مسیر دانش‌بنیان شدنشان تسریع و تسهیل یافت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.