انتخاب رئیس جدید شورای دین پژوهان کشور

در جلسه شورای دین پژوهان کشور با اکثریت آراء اعضای اصلی این شورا آیت الله دکتر «احمد مبلغی» عضو مجلس خبرگان رهبری و فقیه ناظر بر شورای حلال استاندارد به عنوان دبیر شورای علمیه دین پژوهان انتخاب شدند.

او در کارنامه علمی خود معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی مجمع تقریب مذاهب اسلامی، ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و همچنین ریاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و عضویت کنونی مجلس خبرگان رهبری دارد.

«آیت پیمان» دبیر این شورا در بخشی از سخنان خود گفت: استاد احمد مبلغی یکی از مجتهدین صاحب نظر در آراء و اندیشه های جدید فقهی و به خصوص در زمینه فقه الاجتماع و ابواب جدید فقه کاربردی در امور دینی و اجتماعی کشور و یکی از صاحب نظران تقریب و وحدت اسلامی در جهان می باشند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.