آثار برگزیده یازدهمین آیین تجلیل از آثار دین پژوهان کشور انتخاب شدند

در هجدهمین جلسه شورای دین پژوهان کشور که با حضور اکثریت اعضا در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تشکیل شد شورای دین پژوهان کشور بر اساس ملاک های انتخاب آثار پژوهشی و طبق آرا و امتیازات هیئت های داوری در هر یک از رشته های علوم اسلامی یک اثر را به عنوان اثر برگزیده که حائز بیشترین امتیازات مکتسبه بود انتخاب کردند.

دبیر شورای دین پژوهان کشور در این جلسه پیرامون روند و فرآیند دریافت و بررسی و داوری و امتیازدهی آثار پژوهشی گفت: شورای دین پژوهان کشور با روش علمی دقیق و بر اساس دوازده ملاک مصوب پژوهش های دینی را در هر دوره دریافت و بررسی، ارزیابی نقد و داوری می کند و سپس نتیجه را در شورای عالی دین پژوهان برای انتخاب نهایی عرضه می‌کند.

آثار منتخب در شورای دین پژوهان در آیین های معرفی و تجدید ویژه مورد تشویق قرار می‌گیرند. دبیر این شورا اعلام کرد که در اردیبهشت ماه سال آینده یازدهمین آیین تجلیل برگزار خواهد شد و آثار انتخابی شورای دین پژوهان به جامعه علمی کشور معرفی و با اهداء لوح و جایزه ویژه به زودی فراخوان دوازدهمین دوره دریافت پژوهش ها صادر خواهد شد و بر این نکته تاکید کرد که شورای دین پژوهان کشور آثارپژوهشی را قبل از چاپ در فرایند ارزیابی و امتیازدهی قرار می‌دهد تا با آراء و نظر داوران آثار قبل از چاپ مورد نقد و بررسی قرار بگیرند و در نشست های تخصصی ارائه گردند و نظرات ناقدان در آثار اعمال شود و کتابهای چاپ شده بر اساس این آثار از غنای علمی و تعمق بهتر برخوردار باشند.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.