هم اندیشی مسئولان مجمع جهانی اهل بیت ع و مجمع جهانی شیعه شناسی

هم اندیشی  مسئولان مجمع جهانی اهل بیت ع و مجمع جهانی شیعه شناسی پیرامون اهداف مشترک و همسو در عرصه بین الملل ، پژوهش ، آموزش و تبلیعات و انتشارت و ترجمه متون شیعی  . 

  با حضور مدیران و معاونین این دو مجمع در جلسه مشترک دوم اردیبهشت در دفتر دکتر پیمان ، فعالیت ها و برنامه ها و تجارب این دو مجمع مطرح و طرفیت های موجود برای همکاری و هم افزایی بررسی شد و پیرامون گسترش همکاری ها در راستای توافق نامه های منعقده تصمیم گیری شد  . استاد احمدی قمی قائم مقام مجمع جهانی اهل بیت و معاونین این مجمع و دکتر  آیت پیمان دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی و مدیر شورای دین پژوهان و معاونین مربوطه در این دیدار و گفتگوی مهم حضور داشتند .

در این جلسه هم اندیشی مقرر شد معاونان دو مجموعه طرح های اجرایی هر فعالیت و برنامه اولویت دار و با قابلیت برای همکاری را تنظیم و پس از تصویب مدیران دو مجموعه بطور مشترک به اجرا بگذارند .

منبع: دبیرخانه دین پزوهان 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.