- محل تبلیغات -

استاد رضا استادی در سخنان انتقادی عنوان کرد: برخی بدون اجازه خود را مجتهد…

استاد رضا استادی با اشاره به اینکه فلسفه اجازات و تصحیح کتب، مصون ماندن از تحریفات است، اظهار کرد: منبر و تبلیغ، مداحی، امور حسبیه و وجوهات نیز اجازه‌ می‌خواهد…

استاد احمد مبلغی تبیین کرد: آیت‌الله بروجردی در فقه اقوال و فقه نصوص تحول…

استاد احمد مبلغی گفت: آیت‌الله بروجردی در دو بخش تحول ایجاد کرد یکی فقه الاقوال و دیگری فقه النصوص و همین تحول سبب شده تا ایشان مکتبی متمایز از دیگر فقها داشته…

نشست های علمی

ادیان و مذاهب